Wandelen

En langs de weg bloemkes bij de vleet...

WANDELEN: DAS  PAS  VOORUITGANG!

Trek je wandelschoenen aan en ontdek een goed bewaard stuk natuurgeheim! 

Geheel volgens de succesformule van het fietsroutenetwerk, met zijn knooppunten, zo zijn deze wandelroutes met lussen samengesteld. Van ter voren stelt u zelf uw wandelroute samen. U maakt ze zo kort of zo lang als u wil. De gekleurde pijlen wijzen de richting aan. Deze pijlen staan op steeds dezelfde paaltjes, op vaste afstanden van elke kruising. Na ieder kruispunt worden ze herhaald. KEIgemakkelijk!

Volledig bewegwijzerde routes in het wandelgebied Hoksent-Molhem, met als startpunt o.a. aan het Kerkplein in Kleine-Brogel bij Run Inn!

Je kan kiezen voor een wandeling van 2.5, 6.5, 9.5 of 12.5 km.

Een wandelkaart (€ 2,5) met trajecten en info over het landschap is te koop in Run Inn of bij Toerisme Peer & Hechtel-Eksel.

Stevige (wandel)schoenen of laarzen zijn aangewezen, dit gebied is van nature moerassig.

 

OP STAP DOOR DE VALLEI VAN DE DOMMEL

De 'blauwe' draad in dit wandelgebied is de rivier de Dommel die zich door het landschap wurmt. De rivier is in totaal 120 km lang en ontspringt op het Kempens Plateau in Peer. Via Overpelt en Neerpelt stroomt hij richting Nederland, waar hij een stuk breder is dan in België. Het karakter van de Dommel is in de loop van de geschiedenis sterk veranderd. Over een grote afstand werd de rivier halverwege de twintigste eeuw rechtgetrokken om het water versneld af te voeren, waardoor haar natuurlijk karakter werd aangetast.De grens tussen Peer en Hechtel-Eksel valt nog samen met de oude meanderende loop. Deze rechttrekking bracht een verhoogde stroomsnelheid met zich mee, wat leidt tot het versneld uitschuren van de beekbodem en wateroverlast stroomafwaarts. Door allerhande ingrepen (hermeandering, bufferbekkens, het wegwerken van vismigratieknelpunten) krijgt het water nu echter meer ruimte, wat een positieve invloed heeft op de natuur. Het rechttrekken van de Dommel verklaart ook waarom de vroegere watermolen van Molhem 100 m van de huidige loop verwijderd ligt. Deze watermolen was de enigste bovenslagmolen in de streek, wat betekent dat het water boven op het rad viel om het aan te drijven. Het verval van de Dommel was hiervoor met 4 meter namelijk groot genoeg. Einde jaren '50 werd het laatste graan gemalen en het molenrad afgebroken. Vandaag is de molen in gebruik als woonhuis. Langs de Dommel verfraaien trouwens verschillende watermolens het landschap.

Prehistorische grafheuvels

Tussen Peer, Kleine-Brogel en Wijchmaal ligt Molhem, een quasi onbewoond gebied waar rust en stilte heerst. Het is een uniek natuurgebied tussen De Dommel en de Peerderloop. Hier begroeven onze verre voorouders hun overledenen in grafheuvels.
Er zijn nog 5 prehistorische grafheuvels te zien, die waarschijnlijk deel uitmaken van een grafveld uit 800 tot 500 v.Chr. De mensen die hier toen leefden waren boeren. Ze bewerkten de hoger gelegen gronden en lieten hun vee grazen in het beekdal. Op weg van de akkers en de nederzetting naar het dal kwam men langs de grafheuvels, die op een steenworp van de beek lagen. Aan de site van de grafheuvels kom je op een speelse manier meer te weten over de leefwereld van de vroegere bewoners.

Hard labeur in de Dommelvallei

Het kleinschalige gevarieerd landschap in de vallei van Dommel en Bolisserbeek is ontstaan  door  de zware arbeid van Kempense boeren.

Op de hoger gelegen gronden werd vroeger vooral veel rogge, haver en boekweit geteeld. De lager gelegen veengronden werden gebruikt als veeweides en hooiland. Men stak er ook turf , die men liet drogen en gebruikte als brandstof om het huis te verwarmen.

 

vorige volgende