Welkom

TUSSEN DENNEN, BOS EN HEI, LIGT HET DORPJE 'KLEINE - BROGEL'. MET Z'N STILLE GOEDE MENSEN, Z'N BLOEMEN IN DE WEI EN Z'N OUDE KERKTOREN. ONDER DIE MERGELTOREN, IN EEN EEUWENOUD DECOR, BEVINDT ZICH 'BIER- EN FIETSCAFE RUN INN'.

Onze uitbating bevindt zich in de oudste woning van Kleine - Brogel. Deze typische "Kempische hoeve" werd in 1766 gebouwd door de welgestelde teutenfamilie Jans. Teuten waren rondtrekkende kooplieden en ambachtslui. Je werd niet zomaar een "Teut". Je moest van onberispelijk gedrag zijn, een opleiding volgen en een examen in vakbekwaamheid en handelsgeest afleggen. De teuten waren vooral jonge, nog ongehuwde mannen. Ze vertrokken in het voorjaar naar het buitenland en kwamen meestal tegen het einde van het jaar pas terug naar huis. Het afscheid bij het vertrek en het welkom bij de thuiskomst gingen steeds gepaard met uitbundige feestelijkheden. De betekenis van de teuten mag men zeker niet onderschatten: zij waren de eerste echte handelsgroep in Europa van dat genre en dit maar liefst vijf eeuwen lang!

"Cleynen Brogel", 180 inwoners tellende, had in de 18de eeuw een brouwerij. Deze brouwerij werd gebouwd "aen den kerckhof". De waterput, nu nog altijd te zien op onze binnenkoer, voorzag vroeger de brouwerij van water.

Merkwaardig is dat in 1606 de kinderen van Kleine Brogel al onderwijs genoten. In 1616 stond er een schoolgebouw op de plaats waar nu het kerkhof ligt.

Kleine - Brogel speelt sinds de tweede wereldoorlog een belangrijke rol als militaire standplaats. Dat er nu kernrakketten staan is een alom gekend geheim.

Sint - Ursula is de naam van de Neogothishe kerk, gebouwd in 1908, maar met een 15de eeuwse toren in mergel.

vorige volgende